องค์การค้าฯลงตรวจโรงพิมพ์ มั่นใจดำเนินการเสร็จทันเปิดเทอมแน่นอน

ในวันที่ 30 มีนาคม 2567, นายปองธรรม อินทร์ไทร ผู้อำนวยการสำนักบริหารการผลิต สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เปิดเผยว่ามีการจัดประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนปีการศึกษา 2567 โดยมีสำนักพิมพ์เอกชน 9 รายที่ชนะการเสนอราคา และได้ทำสัญญาพิมพ์กับองค์การค้าฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 โดยสำนักพิมพ์ทั้ง 9 รายจะต้องพิมพ์หนังสือแบบเรียนให้เสร็จก่อนเปิดภาคเรียน เร็ว ๆ นี้ นายปองธรรม ได้มอบหมายให้คณะกรรมการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์และงานทำเล่มลงตรวจสอบติดตามงานของ 4 สำนักพิมพ์ โดยสำนักพิมพ์ส่วนใหญ่ได้พิมพ์ตรงตามทีโออาร์ที่องค์การค้าฯกำหนด ด้วยกระดาษอาร์ตด้าน 64 แกรมและเครื่องพิมพ์ Commercial Web ที่มีตู้อบเพื่ออบแห้งด้วยความร้อน เรียนรู้ว่าสำนักพิมพ์ส่วนใหญ่มีเครื่องจักรทันสมัยและเร็ว บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์ได้มอบหนังสือมากว่า 5.3 ล้านเล่ม 30 รายการ และมั่นใจว่าจะพิมพ์เสร็จตามเงื่อนเวลา สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ยืนยันว่าจะส่งหนังสือตามกำหนดในสัปดาห์หน้า ส่วน บริษัทไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป เริ่มทยอยส่งหนังสือให้กับองค์การค้าแล้ว และบริษัทวรรณชาติเพรส (2020) ก็พร้อมส่งหนังสือตามกำหนดด้วย รวมทั้งหนังสือทั้งหมดจำนวน 32 หน้าขององค์การค้าฯ ได้พิมพ์เสร็จแล้ว โดยมีบริษัทวรรณชาติเพรส (2020) ส่งมากว่า 3.9 ล้านเล่ม 21 รายการ ทั้งนี้การทำงานของทุกสำนักพิมพ์ได้ทำตามเวลาและส่งหนังสือตามกำหนดแน่นอน