หน้าแรก

เรื่องราวข่าวสาร

หนังสือแนะนำ

Soft Skill – ทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและการทำงาน

ตัวอย่างบทความเพื่อให้ความรู้กับลูกค้า ซึ่งอาจทำให้ตัดสินใจซื้อสินค้าต่อไปได้ง่ายขึ้น

ครูแฟ้ม นฤดล

ตุลาคม 10, 2021

ความเคลื่อนไหวการศึกษาไทย และการศึกษาโลก

ตัวอย่างบทความที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ เพื่อทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ได้ข้อมูลในการตัดสินใจมากขึ้น

ครูแฟ้ม นฤดล

สิงหาคม 10, 2021

รวมสุดยอดไอเดียการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนแห่งปี 2022

เว็บนี้เป็นตัวอย่างการสร้างเว็บด้วย WordPress และ ธีม Plant ร่วมกับปลั๊กอิน WooCommerce นะครับ

ครูแฟ้ม นฤดล

มกราคม 3, 2021